بازیابی رمز
قیمت خودرو در مناطق آزاد ایران

CarAd : خرید و فروش خودرو صفر و کارکرده

سیمرغ وانت ، 1364

کرم ، کارکرد: 123,000 کیلومتر ، آذربایجان شرقی
- فنی بی نظیر - فقط چند لکه رنگ - تک به تک...
1394/05/13
14,500,000 تومان

سیمرغ وانت ، 1358

سبز ، کارکرد: 2,147,483,647 کیلومتر ، فارس
فاقد بيمه و تعويض پلاك نشده به صورت اوراقي بف...
1392/09/10
3,500,000 تومان

سیمرغ وانت ، 1364

قهوه ای ، کارکرد: 100,000 کیلومتر ، گلستان
وانت سیمرغ مدل1364 فنی سالم اتاقی تروتمیز...
1392/06/31
13,000,000 تومان
صفحه دیگری وجود ندارد

Home / 360 View / Gallery / Link / Site Map / About / Ads / Contact